Barcode Scanner

100% Scanbaarheid van de geprinte barcode wordt door menige retailer van u geëist.

Iedere Delford heeft de mogelijkheid om inlijn te worden voorzien van Barcode scanning.

Geschikte modellen voor zowel het boven- als onder-etiket.

Het geheel kan kompleet gemaakt worden met een uitstootsysteem voor de niet scanbare verpakkingen.

x

x

x

x

Back4