Separatieband

De separatieband maakt van een ongeordende flow
verpakkingen een gelijkmatig en evenredig verdeelde stroom verpakkingen.

Ieder met de gewenste tussenafstand ongeacht het type verpakkingsmachine.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Back4